PORTOFOLIO > Work on Paper

A Far-reaching Goal
A Far-reaching Goal
Ink on Paper
16" x 11 3/4" (42 cm x 29.7 cm)
2017