PORTOFOLIO > Work on Paper

To Louise Bourgeois
To Louise Bourgeois
Ink on Rice Paper
54" x 27" (137.2 cm x 68.6 cm)
2015